Kort status
Her kan du sjekke hvor mye penger du har på gavekortet ditt. Fyll inn skjemaet og klikk på "OK".

Kortnummeret finner du på kortet. PIN-koden fulgte med ved siden av kortet. Hvis du har mistet PIN-koden kan du ta med kortet og få koden i en av våre kiosker.

Kortnummer: 
PIN: